Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Slide 2
Quotes
"Ο νέος νόμος περί εταιρικής διακυβέρνησης 4706/2020 με ισχύ τον Ιούλιο του 2021 εισήγαγε πράγματι ποσοστό 25% της ποικιλομορφίας των φύλων στα ΔΣ"
Διαχειριστές
Quotes
"Οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω της συμμετοχής τους στην μετοχική σύνθεση των εισηγμένων εταιρειών εισάγουν βασικούς δείκτες επίδοσης των μελών του ΔΣ, βάσει επίτευξης στόχων που αφορούν στις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και στην συνολική στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρείας"
NED CLUB

Ελληνική Λέσχη Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων

H Λέσχη  Μη Εκτελεστικών Μελών στην Ελλάδα (NED Club) - ιδρύθηκε στα τέλη του 2019 - είναι το σωματείο Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων, εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Βασισμένο στις εθνικές και διεθνείς ορθές πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης, το NED Club στοχεύει στη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης των μελών, στην προώθηση του ρόλου των Διευθυντών,  στην ανάπτυξη επαγγελματικής ικανότητας των μελών του και στην αύξηση των προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω των Διοικητικών Συμβουλίων τους.
Events
NED EVENTS

Εκδηλώσεις για Επιχειρηματίες και Ηγέτες

Οργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, φυσικών και διαδικτυακών, για την προώθηση έγκυρων πρακτικών γνώσεων και εμπειριών της εταιρικής διακυβέρνησης. 
Become Member
NED MEMBERSHIP

Γίνε Μέλος

Γίνετε μέλος της κοινότητάς μας,  ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος που επικεντρώνεται στην κάλυψη των αναγκών των μελών του  τόσο στη γνώση όσο και στη διείσδυση στην αναδυόμενη αγορά μη εκτελεστικών μελών, προωθόντας  τη σημασία της σωστής συμπεριφοράς των μη εκτελεστικών μελών στην Διοικητικά συμβούλια για την αειφόρο ανάπτυξη των εταιρειών.
Ηγεσία για Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ
Ως μέλος θα έχετε πρόσβαση σε μια σειρά από σημαντικά εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις δικτύωσης που θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες και τις προοπτικές σταδιοδρομίας.
Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ
Λειτουργούμε σε έναν πολύπλοκο και ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο και ως μέρος του ρόλου του Μη Εκτελεστικού Διευθυντή, είναι σημαντικό να παραμένουμε ενήμεροι για τις εξελίξεις και τις τάσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Γίνε Μέλος

Δημοσιεύσεις

Sponsors
PwC Sponsor Logo