Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Main image

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Διοικητικό συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διαχείριση του Συλλόγου. Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου καθώς και για την εκπροσώπησή του.

Σύγκρουση Συμφερόντων

Το Δ.Σ. δεν μπορεί να συνάψει εργασία ή άλλες συμφωνίες που συνεπάγονται την παραλαβή αμοιβών από μέλη του Δ.Σ. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της διάταξης θα οδηγήσει σε παύση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση.

Λήδα Κοντογιάννη, Πρόεδρος
Γιώργος Χριστοδουλάκης, Αντιπρόεδρος
Δημήτρης Βέργαδος, Γενική Γραμματέας
Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ταμίας
Άρης Δημητριάδης, Mέλος

Εξουσιοδοτήσεις: Τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον σύλλογο και να εκτελούν και να εγκρίνουν συμβάσεις για λογαριασμό του συλλόγου είναι η Λήδα Κοντογιάννη, Πρόεδρος και ο Δημήτρης Βέργαδος, Γενικός Γραμματέας που ενεργούν από κοινού ή χωριστά.

Ο Ταμίας εξουσιοδοτείται να πραγματοποιεί πληρωμές έως ένα συγκεκριμένο ποσό για λογαριασμό του συλλόγου.

Η ανάθεση της υπογραφής και έγκρισης επιτρέπεται εντός περιορισμένου σκοπού. 

Sponsors
PwC Sponsor Logo